Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Släps Kullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Släps Kullen 1649 14,9% 36,5% 27,5% 21,2% 9,7% 50,6% 49,4% 2,4%  
Summa 1649 14,9% 36,5% 27,5% 21,2% 9,7% 50,6% 49,4% 2,4%

http://www.val.se