Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Onsala Kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Onsala Kyrka 1513 14,1% 31,3% 23,2% 31,4% 7,0% 47,8% 52,2% 3,4%  
Summa 1513 14,1% 31,3% 23,2% 31,4% 7,0% 47,8% 52,2% 3,4%

http://www.val.se