Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Särö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Särö 1359 13,7% 30,2% 25,7% 30,4% 6,8% 49,7% 50,3% 3,8%  
Summa 1359 13,7% 30,2% 25,7% 30,4% 6,8% 49,7% 50,3% 3,8%

http://www.val.se