Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Varla Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varla Södra 1660 23,2% 29,4% 20,5% 26,9% 6,4% 44,9% 55,1% 3,0%  
Summa 1660 23,2% 29,4% 20,5% 26,9% 6,4% 44,9% 55,1% 3,0%

http://www.val.se