Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Kyvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyvik 1519 15,3% 32,9% 27,7% 24,0% 8,8% 49,0% 51,0% 3,0%  
Summa 1519 15,3% 32,9% 27,7% 24,0% 8,8% 49,0% 51,0% 3,0%

http://www.val.se