Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Onsala Rydet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Onsala Rydet 1429 14,0% 38,3% 25,5% 22,2% 7,0% 49,1% 50,9% 2,8%  
Summa 1429 14,0% 38,3% 25,5% 22,2% 7,0% 49,1% 50,9% 2,8%

http://www.val.se