Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Gottskär

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gottskär 1763 13,1% 34,7% 28,0% 24,2% 7,5% 49,9% 50,1% 3,4%  
Summa 1763 13,1% 34,7% 28,0% 24,2% 7,5% 49,9% 50,1% 3,4%

http://www.val.se