Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Presse/Skällared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Presse/Skällared 1539 12,4% 43,9% 21,7% 22,0% 5,9% 48,9% 51,1% 2,5%  
Summa 1539 12,4% 43,9% 21,7% 22,0% 5,9% 48,9% 51,1% 2,5%

http://www.val.se