2014-09-23 09:48:42

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Röster - Västra Onsala

39,13%
10,77%
7,53%
3,03%
15,20%
2,96%
8,94%
7,88%
0,14%
3,66%
0,77%
M C FP KD S V MP SD FI Kbabo ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,33%
+0,06
2010: 84,27%

Röstfördelning - valdistrikt Västra Onsala

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 556 39,13% +30 -0,16 526 39,28%
C Centerpartiet 153 10,77% +9 +0,01 144 10,75%
FP Folkpartiet liberalerna 107 7,53% -13 -1,43 120 8,96%
KD Kristdemokraterna 43 3,03% -24 -1,98 67 5,00%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 216 15,20% +11 -0,11 205 15,31%
V Vänsterpartiet 42 2,96% +16 +1,01 26 1,94%
MP Miljöpartiet de gröna 127 8,94% +22 +1,10 105 7,84%
SD Sverigedemokraterna 112 7,88% +72 +4,89 40 2,99%
FI Feministiskt initiativ 2 0,14% +2 +0,14    
Kbabo Kungsbackaborna 52 3,66% -23 -1,94 75 5,60%
ÖVR Övriga partier 11 0,77% -20 -1,54 31 2,32%
  Giltiga röster 1421 100,00% +82   1339 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 1,11% -5 -0,43 21 1,54%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,07 1 0,07%
VDT Valdeltagande 1437 84,33% +76 +0,06 1361 84,27%
  Antal röstberättigade 1704   +89   1615  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Västra Onsala

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden 5 0,35% -16 -1,22 21 1,57%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 6 0,42% -4 +0,35 10 0,74%
  Totalt övriga partier 11 0,77% -20 -1,54 31 2,32%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Västra Onsala

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se