Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Gnosjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Gnosjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gnosjö Norra 899 16,1% 30,7% 25,3% 27,9% 7,1% 52,4% 47,6%   0,8%
Gnosjö Västra 1375 18,3% 29,9% 23,9% 27,9% 6,9% 49,8% 50,2%   3,4%
Gnosjö Östra 1208 15,4% 30,5% 24,5% 29,6% 5,7% 51,3% 48,7%   1,7%
Kulltorp 879 17,7% 30,0% 24,0% 28,2% 4,6% 52,2% 47,8%   0,7%
Kävsjö 1475 18,0% 29,7% 26,0% 26,3% 7,5% 50,5% 49,5%   1,5%
Åsenhöga-Källeryd 1035 15,2% 26,6% 28,0% 30,2% 3,8% 53,1% 46,9%   0,9%
Gnosjö 6871 16,9% 29,6% 25,3% 28,2% 6,1% 51,4% 48,6% 1,6%

http://www.val.se