Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kävsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kävsjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kävsjö 1475 18,0% 29,7% 26,0% 26,3% 7,5% 50,5% 49,5%   1,5%
Summa 1475 18,0% 29,7% 26,0% 26,3% 7,5% 50,5% 49,5% 1,5%

http://www.val.se