Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gnosjö Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gnosjö Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gnosjö Östra 1208 15,4% 30,5% 24,5% 29,6% 5,7% 51,3% 48,7%   1,7%
Summa 1208 15,4% 30,5% 24,5% 29,6% 5,7% 51,3% 48,7% 1,7%

http://www.val.se