Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Åsenhöga-Källeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Åsenhöga-Källeryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsenhöga-Källeryd 1035 15,2% 26,6% 28,0% 30,2% 3,8% 53,1% 46,9%   0,9%
Summa 1035 15,2% 26,6% 28,0% 30,2% 3,8% 53,1% 46,9% 0,9%

http://www.val.se