Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gnosjö Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gnosjö Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gnosjö Norra 899 16,1% 30,7% 25,3% 27,9% 7,1% 52,4% 47,6%   0,8%
Summa 899 16,1% 30,7% 25,3% 27,9% 7,1% 52,4% 47,6% 0,8%

http://www.val.se