Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gnosjö Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gnosjö Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gnosjö Västra 1375 18,3% 29,9% 23,9% 27,9% 6,9% 49,8% 50,2%   3,4%
Summa 1375 18,3% 29,9% 23,9% 27,9% 6,9% 49,8% 50,2% 3,4%

http://www.val.se