Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Lilla Edet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Lilla Edet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Göta 1278 19,0% 31,2% 26,4% 23,3% 4,5% 51,7% 48,3%   2,4%
Hjärtum-Utby 1343 12,7% 29,1% 31,0% 27,2% 2,8% 52,5% 47,5%   1,2%
Lilla Edet Norra 1418 15,9% 28,5% 25,1% 30,5% 5,6% 48,9% 51,1%   1,8%
Lilla Edet Södra 1286 16,6% 29,8% 22,2% 31,4% 6,2% 50,1% 49,9%   1,6%
Lödöse-Tunge 1377 20,3% 35,9% 21,1% 22,7% 5,6% 50,0% 50,0%   1,2%
Nygård-Prässebo 1283 19,6% 29,6% 28,8% 22,0% 6,3% 52,5% 47,5%   0,6%
Ström 1070 19,2% 30,6% 23,3% 27,0% 5,2% 52,0% 48,0%   1,2%
Västerlanda 1236 17,2% 31,6% 29,0% 22,2% 4,9% 54,0% 46,0%   1,1%
Lilla Edet 10291 17,5% 30,8% 25,9% 25,8% 5,1% 51,4% 48,6% 1,4%

http://www.val.se