Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lilla Edet Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lilla Edet Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lilla Edet Södra 1286 16,6% 29,8% 22,2% 31,4% 6,2% 50,1% 49,9%   1,6%
Summa 1286 16,6% 29,8% 22,2% 31,4% 6,2% 50,1% 49,9% 1,6%

http://www.val.se