Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västerlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västerlanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerlanda 1236 17,2% 31,6% 29,0% 22,2% 4,9% 54,0% 46,0%   1,1%
Summa 1236 17,2% 31,6% 29,0% 22,2% 4,9% 54,0% 46,0% 1,1%

http://www.val.se