Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ström

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ström

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ström 1070 19,2% 30,6% 23,3% 27,0% 5,2% 52,0% 48,0%   1,2%
Summa 1070 19,2% 30,6% 23,3% 27,0% 5,2% 52,0% 48,0% 1,2%

http://www.val.se