Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hjärtum-Utby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hjärtum-Utby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjärtum-Utby 1343 12,7% 29,1% 31,0% 27,2% 2,8% 52,5% 47,5%   1,2%
Summa 1343 12,7% 29,1% 31,0% 27,2% 2,8% 52,5% 47,5% 1,2%

http://www.val.se