Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Göta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Göta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Göta 1278 19,0% 31,2% 26,4% 23,3% 4,5% 51,7% 48,3%   2,4%
Summa 1278 19,0% 31,2% 26,4% 23,3% 4,5% 51,7% 48,3% 2,4%

http://www.val.se