Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Smedjebacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Smedjebacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagge-Harnäs m.fl. 1322 13,0% 28,8% 26,7% 31,5% 4,2% 52,3% 47,7%   0,9%
Morgårdshammar-Gubbo 1564 14,4% 24,1% 29,1% 32,4% 4,4% 52,4% 47,6%   1,1%
Smedjebacken C 1054 11,5% 23,1% 21,4% 44,0% 3,3% 46,0% 54,0%   1,9%
Smedjebacken N 1316 10,3% 28,4% 30,5% 30,8% 3,6% 50,9% 49,1%   1,1%
Smedjebacken S 1220 14,7% 25,5% 26,3% 33,5% 4,8% 50,2% 49,8%   1,1%
Söderbärke-Malingsbo 1626 10,9% 22,3% 28,1% 38,6% 3,7% 50,4% 49,6%   1,3%
Sörbo-Vad 462 10,8% 29,4% 25,1% 34,6% 3,2% 51,7% 48,3%   0,4%
Smedjebacken 8564 12,4% 25,5% 27,2% 34,9% 4,0% 50,7% 49,3% 1,2%

http://www.val.se