Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hagge-Harnäs m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hagge-Harnäs m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagge-Harnäs m.fl. 1322 13,0% 28,8% 26,7% 31,5% 4,2% 52,3% 47,7%   0,9%
Summa 1322 13,0% 28,8% 26,7% 31,5% 4,2% 52,3% 47,7% 0,9%

http://www.val.se