Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Smedjebacken C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Smedjebacken C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smedjebacken C 1054 11,5% 23,1% 21,4% 44,0% 3,3% 46,0% 54,0%   1,9%
Summa 1054 11,5% 23,1% 21,4% 44,0% 3,3% 46,0% 54,0% 1,9%

http://www.val.se