Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Morgårdshammar-Gubbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Morgårdshammar-Gubbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Morgårdshammar-Gubbo 1564 14,4% 24,1% 29,1% 32,4% 4,4% 52,4% 47,6%   1,1%
Summa 1564 14,4% 24,1% 29,1% 32,4% 4,4% 52,4% 47,6% 1,1%

http://www.val.se