Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Söderbärke-Malingsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Söderbärke-Malingsbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderbärke-Malingsbo 1626 10,9% 22,3% 28,1% 38,6% 3,7% 50,4% 49,6%   1,3%
Summa 1626 10,9% 22,3% 28,1% 38,6% 3,7% 50,4% 49,6% 1,3%

http://www.val.se