Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Smedjebacken N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Smedjebacken N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smedjebacken N 1316 10,3% 28,4% 30,5% 30,8% 3,6% 50,9% 49,1%   1,1%
Summa 1316 10,3% 28,4% 30,5% 30,8% 3,6% 50,9% 49,1% 1,1%

http://www.val.se