Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Pajala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Pajala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Junosuando-Kangos 689 11,9% 15,4% 27,7% 45,0% 4,4% 53,3% 46,7%   1,2%
Korpilombolo 638 10,5% 18,0% 20,8% 50,6% 4,1% 54,2% 45,8%   2,2%
Muodoslompolo-Kaunisvaara 639 7,2% 16,1% 26,4% 50,2% 2,0% 61,2% 38,8%   1,4%
Pajala 2039 17,6% 24,0% 24,1% 34,3% 6,8% 51,8% 48,2%   2,2%
Tärendö 715 7,4% 13,4% 26,2% 53,0% 2,2% 55,2% 44,8%   0,4%
Pajala 4720 12,8% 19,3% 24,8% 43,1% 4,7% 54,2% 45,8% 1,7%

http://www.val.se