Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tärendö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tärendö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tärendö 715 7,4% 13,4% 26,2% 53,0% 2,2% 55,2% 44,8%   0,4%
Summa 715 7,4% 13,4% 26,2% 53,0% 2,2% 55,2% 44,8% 0,4%

http://www.val.se