Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Pajala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Pajala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pajala 2039 17,6% 24,0% 24,1% 34,3% 6,8% 51,8% 48,2%   2,2%
Summa 2039 17,6% 24,0% 24,1% 34,3% 6,8% 51,8% 48,2% 2,2%

http://www.val.se