Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Muodoslompolo-Kaunisvaara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Muodoslompolo-Kaunisvaara

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Muodoslompolo-Kaunisvaara 639 7,2% 16,1% 26,4% 50,2% 2,0% 61,2% 38,8%   1,4%
Summa 639 7,2% 16,1% 26,4% 50,2% 2,0% 61,2% 38,8% 1,4%

http://www.val.se