Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Junosuando-Kangos

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Junosuando-Kangos

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Junosuando-Kangos 689 11,9% 15,4% 27,7% 45,0% 4,4% 53,3% 46,7%   1,2%
Summa 689 11,9% 15,4% 27,7% 45,0% 4,4% 53,3% 46,7% 1,2%

http://www.val.se