Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Korpilombolo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Korpilombolo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Korpilombolo 638 10,5% 18,0% 20,8% 50,6% 4,1% 54,2% 45,8%   2,2%
Summa 638 10,5% 18,0% 20,8% 50,6% 4,1% 54,2% 45,8% 2,2%

http://www.val.se