2018-09-15 12:14:13

Val till riksdagen - Röster - kommun Härryda

23,95%
9,31%
8,14%
6,49%
21,55%
5,83%
5,55%
17,67%
0,40%
1,12%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,78%
+1,46
2014: 89,32%

Röstfördelning - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5791 23,95% -1038 -5,55 6829 29,50%
C Centerpartiet 2251 9,31% +814 +3,10 1437 6,21%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1969 8,14% +64 -0,09 1905 8,23%
KD Kristdemokraterna 1570 6,49% +440 +1,61 1130 4,88%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5211 21,55% -11 -1,01 5222 22,56%
V Vänsterpartiet 1409 5,83% +350 +1,25 1059 4,57%
MP Miljöpartiet de gröna 1342 5,55% -501 -2,41 1843 7,96%
SD Sverigedemokraterna 4272 17,67% +1359 +5,08 2913 12,58%
FI Feministiskt initiativ 96 0,40% -505 -2,20 601 2,60%
ÖVR Övriga anmälda partier 270 1,12% +57 +0,20 213 0,92%
  Giltiga röster 24181 100,00% +1029   23152 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 12 0,05% +12 +0,05    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 173 0,71% -40 -0,20 213 0,91%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,02%     4 0,02%
VDT Valdeltagande 24370 90,78% +1001 +1,46 23369 89,32%
  Antal röstberättigade 26845   +682   26163  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Härryda

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,07% 8,83% 5,27% 6,12% 20,22% 6,58% 4,80% 25,10% 0,39% 1,63% 0,08% 0,46%   89,83%
25,36% 9,70% 11,05% 6,20% 18,20% 6,36% 8,90% 13,28% 0,32% 0,64% 0,08% 0,47%   91,34%
28,16% 12,31% 9,87% 7,42% 19,65% 2,45% 6,07% 12,98% 0,42% 0,67%   0,84%   93,51%
19,17% 9,39% 5,98% 7,69% 21,16% 6,17% 5,41% 22,58% 0,66% 1,80% 0,28% 0,66%   87,79%
18,67% 7,96% 5,78% 5,88% 24,93% 8,63% 3,89% 22,18% 0,28% 1,80%   1,03%   89,43%
17,14% 8,66% 5,56% 5,38% 20,24% 8,30% 3,56% 30,17% 0,36% 0,64% 0,18% 1,26%   83,68%
27,98% 9,80% 10,81% 5,86% 20,10% 5,25% 8,69% 10,61% 0,10% 0,81%   0,90%   90,33%
23,85% 9,39% 12,19% 7,95% 19,91% 5,60% 7,42% 12,49% 0,23% 0,98%   0,83%   88,04%
20,22% 7,46% 6,66% 4,74% 28,41% 6,34% 4,65% 19,90% 0,08% 1,52%   0,64%   88,31%
25,63% 9,76% 8,81% 7,62% 19,76% 5,00% 4,44% 17,46% 0,32% 1,19%   0,79%   93,04%
20,95% 9,22% 7,93% 8,45% 25,43% 6,72% 5,43% 14,05% 0,52% 1,29%   0,85%   85,97%
22,07% 7,62% 9,63% 5,94% 23,84% 6,82% 4,74% 17,74% 0,48% 1,12%   0,56%   88,80%
29,18% 8,55% 7,53% 5,20% 17,01% 4,28% 6,04% 20,07% 0,46% 1,67%   0,46%   92,31%
37,95% 11,45% 9,66% 6,37% 14,44% 2,29% 6,87% 9,46% 0,60% 0,90%   0,20%   95,00%
30,13% 11,92% 12,21% 7,30% 17,12% 4,34% 7,66% 8,45% 0,43% 0,43% 0,07% 0,72%   94,64%
19,26% 8,82% 5,31% 5,99% 28,08% 6,16% 3,34% 21,32% 0,60% 1,11%   1,27%   86,10%
14,88% 5,97% 6,34% 3,95% 33,43% 11,57% 4,78% 17,17% 0,46% 1,47% 0,18% 1,18%   76,51%
23,12% 8,50% 6,25% 6,39% 20,87% 4,57% 3,44% 25,86% 0,28% 0,70%   0,63% 0,21% 88,74%
22,95% 8,37% 7,53% 7,24% 16,93% 7,53% 5,36% 21,92% 0,47% 1,69%   0,28% 0,09% 90,73%
29,85% 11,59% 7,79% 7,94% 21,00% 3,30% 5,48% 11,87% 0,56% 0,63%   0,21%   94,38%
25,13% 9,59% 7,25% 4,66% 23,32% 4,66% 6,22% 17,62% 0,26% 1,30% 0,51% 1,02%    
Härryda 23,95% 9,31% 8,14% 6,49% 21,55% 5,83% 5,55% 17,67% 0,40% 1,12% 0,05% 0,71% 0,02% 90,78%

Röstfördelning övriga partier - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 103 0,43% +103 +0,43    
MED Medborgerlig Samling 62 0,26% +62 +0,26    
ENH Enhet 27 0,11% -11 -0,05 38 0,16%
DjuP Djurens parti 21 0,09% +7 +0,03 14 0,06%
DD Direktdemokraterna 18 0,07% +18 +0,07    
PP Piratpartiet 15 0,06% -88 -0,38 103 0,44%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 12 0,05% +12 +0,05    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,01% +1   2 0,01%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 3 0,01% +3 +0,01    
  Basinkomstpartiet 2 0,01% +2 +0,01    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,01% -1   3 0,01%
  Initiativet 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1   -51 -0,22 52 0,22%
  Totalt övriga partier 270 1,12% +57 +0,20 213 0,92%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Härryda

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se