2018-09-15 10:42:20

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Älmhult-Bocköhalvön m.fl.

22,95%
8,37%
7,53%
7,24%
16,93%
7,53%
5,36%
21,92%
0,47%
1,69%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,73%
+4,04
2014: 86,70%

Röstfördelning - valdistrikt Älmhult-Bocköhalvön m.fl.

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 244 22,95% -39 -5,46 283 28,41%
C Centerpartiet 89 8,37% +37 +3,15 52 5,22%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 80 7,53% +15 +1,00 65 6,53%
KD Kristdemokraterna 77 7,24% +28 +2,32 49 4,92%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 180 16,93% -31 -4,25 211 21,18%
V Vänsterpartiet 80 7,53% +29 +2,41 51 5,12%
MP Miljöpartiet de gröna 57 5,36% -29 -3,27 86 8,63%
SD Sverigedemokraterna 233 21,92% +72 +5,75 161 16,16%
FI Feministiskt initiativ 5 0,47% -24 -2,44 29 2,91%
ÖVR Övriga anmälda partier 18 1,69% +9 +0,79 9 0,90%
  Giltiga röster 1063 100,00% +67   996 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,28% -11 -1,10 14 1,39%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,09% +1 +0,09    
VDT Valdeltagande 1067 90,73% +57 +4,04 1010 86,70%
  Antal röstberättigade 1176   +11   1165  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Älmhult-Bocköhalvön m.fl.

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 7 0,66% +7 +0,66    
MED Medborgerlig Samling 4 0,38% +4 +0,38    
ENH Enhet 3 0,28%   -0,02 3 0,30%
DjuP Djurens parti 1 0,09% +1 +0,09    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,09% +1 +0,09    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,09% +1 +0,09    
PP Piratpartiet 1 0,09% -5 -0,51 6 0,60%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 18 1,69% +9 +0,79 9 0,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Älmhult-Bocköhalvön m.fl.

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se