Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Älmhult-Bocköhalvön m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Älmhult-Bocköhalvön m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älmhult-Bocköhalvön m.fl. 1176 15,4% 41,0% 23,4% 20,2% 5,2% 49,0% 51,0%   2,1%
Summa 1176 15,4% 41,0% 23,4% 20,2% 5,2% 49,0% 51,0% 2,1%

http://www.val.se