Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Önneröd-Salmered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Önneröd-Salmered

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Önneröd-Salmered 1512 12,2% 50,9% 18,2% 18,7% 6,4% 48,4% 51,6%   1,1%
Summa 1512 12,2% 50,9% 18,2% 18,7% 6,4% 48,4% 51,6% 1,1%

http://www.val.se