Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tahult-Byvägen m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tahult-Byvägen m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tahult-Byvägen m.fl. 1617 16,7% 38,0% 26,8% 18,5% 6,5% 49,2% 50,8%   2,0%
Summa 1617 16,7% 38,0% 26,8% 18,5% 6,5% 49,2% 50,8% 2,0%

http://www.val.se