Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hindås centrum-Ingelse m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hindås centrum-Ingelse m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hindås centrum-Ingelse m.fl. 1212 16,5% 34,6% 25,4% 23,5% 6,4% 50,4% 49,6%   2,4%
Summa 1212 16,5% 34,6% 25,4% 23,5% 6,4% 50,4% 49,6% 2,4%

http://www.val.se