Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl. 1365 12,1% 42,9% 24,5% 20,5% 5,5% 51,6% 48,4%   1,4%
Summa 1365 12,1% 42,9% 24,5% 20,5% 5,5% 51,6% 48,4% 1,4%

http://www.val.se