Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Orrekullen-Långetjärnshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Orrekullen-Långetjärnshöjd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orrekullen-Långetjärnshöjd 1059 14,4% 53,3% 26,3% 5,9% 8,9% 49,6% 50,4%   1,3%
Summa 1059 14,4% 53,3% 26,3% 5,9% 8,9% 49,6% 50,4% 1,3%

http://www.val.se