Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl. 1411 20,3% 32,3% 25,9% 21,5% 7,4% 47,1% 52,9%   2,0%
Summa 1411 20,3% 32,3% 25,9% 21,5% 7,4% 47,1% 52,9% 2,0%

http://www.val.se