Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nysäter-Benareby m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nysäter-Benareby m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nysäter-Benareby m.fl. 1171 13,4% 47,6% 24,1% 14,9% 5,8% 50,9% 49,1%   1,5%
Summa 1171 13,4% 47,6% 24,1% 14,9% 5,8% 50,9% 49,1% 1,5%

http://www.val.se