Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Båtsmanstorpet m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Båtsmanstorpet m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Båtsmanstorpet m.fl. 1385 17,1% 39,1% 27,8% 16,0% 7,9% 48,7% 51,3%   1,9%
Summa 1385 17,1% 39,1% 27,8% 16,0% 7,9% 48,7% 51,3% 1,9%

http://www.val.se