2018-09-14 15:31:08

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Båtsmanstorpet m.fl.

25,36%
9,70%
11,05%
6,20%
18,20%
6,36%
8,90%
13,28%
0,32%
0,64%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 91,34%
-0,47
2014: 91,81%

Röstfördelning - valdistrikt Båtsmanstorpet m.fl.

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 319 25,36% -47 -7,12 366 32,48%
C Centerpartiet 122 9,70% +35 +1,98 87 7,72%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 139 11,05% +25 +0,93 114 10,12%
KD Kristdemokraterna 78 6,20% +26 +1,59 52 4,61%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 229 18,20% +42 +1,61 187 16,59%
V Vänsterpartiet 80 6,36% +29 +1,83 51 4,53%
MP Miljöpartiet de gröna 112 8,90% -8 -1,74 120 10,65%
SD Sverigedemokraterna 167 13,28% +54 +3,25 113 10,03%
FI Feministiskt initiativ 4 0,32% -21 -1,90 25 2,22%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,64% -4 -0,43 12 1,06%
  Giltiga röster 1258 100,00% +131   1127 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,08% +1 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,47% +1 +0,03 5 0,44%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1265 91,34% +133 -0,47 1132 91,81%
  Antal röstberättigade 1385   +152   1233  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Båtsmanstorpet m.fl.

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 6 0,48% +6 +0,48    
MED Medborgerlig Samling 2 0,16% +2 +0,16    
DjuP Djurens parti     -1 -0,09 1 0,09%
ENH Enhet     -1 -0,09 1 0,09%
PP Piratpartiet     -7 -0,62 7 0,62%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,27 3 0,27%
  Totalt övriga partier 8 0,64% -4 -0,43 12 1,06%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Båtsmanstorpet m.fl.

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se