2018-09-15 10:18:13

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl.

22,07%
7,62%
9,63%
5,94%
23,84%
6,82%
4,74%
17,74%
0,48%
1,12%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,80%
+1,94
2014: 86,86%

Röstfördelning - valdistrikt Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl.

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 275 22,07% -38 -5,29 313 27,36%
C Centerpartiet 95 7,62% +34 +2,29 61 5,33%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 120 9,63% +15 +0,45 105 9,18%
KD Kristdemokraterna 74 5,94% +23 +1,48 51 4,46%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 297 23,84% +8 -1,43 289 25,26%
V Vänsterpartiet 85 6,82% +28 +1,84 57 4,98%
MP Miljöpartiet de gröna 59 4,74% -26 -2,69 85 7,43%
SD Sverigedemokraterna 221 17,74% +81 +5,50 140 12,24%
FI Feministiskt initiativ 6 0,48% -24 -2,14 30 2,62%
ÖVR Övriga anmälda partier 14 1,12% +1 -0,01 13 1,14%
  Giltiga röster 1246 100,00% +102   1144 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,56% +1 +0,04 6 0,52%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1253 88,80% +103 +1,94 1150 86,86%
  Antal röstberättigade 1411   +87   1324  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl.

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 7 0,56% +7 +0,56    
DjuP Djurens parti 2 0,16%   -0,01 2 0,17%
ENH Enhet 2 0,16% -1 -0,10 3 0,26%
DD Direktdemokraterna 1 0,08% +1 +0,08    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,08% +1 +0,08    
PP Piratpartiet     -4 -0,35 4 0,35%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,08% -3 -0,27 4 0,35%
  Totalt övriga partier 14 1,12% +1 -0,01 13 1,14%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl.

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se