2018-09-14 17:47:41

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Tahult-Byvägen m.fl.

23,12%
8,50%
6,25%
6,39%
20,87%
4,57%
3,44%
25,86%
0,28%
0,70%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,74%
+1,63
2014: 87,11%

Röstfördelning - valdistrikt Tahult-Byvägen m.fl.

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 329 23,12% -74 -7,98 403 31,10%
C Centerpartiet 121 8,50% +37 +2,02 84 6,48%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 89 6,25% +2 -0,46 87 6,71%
KD Kristdemokraterna 91 6,39% +43 +2,69 48 3,70%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 297 20,87% +11 -1,20 286 22,07%
V Vänsterpartiet 65 4,57% +17 +0,86 48 3,70%
MP Miljöpartiet de gröna 49 3,44% -18 -1,73 67 5,17%
SD Sverigedemokraterna 368 25,86% +139 +8,19 229 17,67%
FI Feministiskt initiativ 4 0,28% -30 -2,34 34 2,62%
ÖVR Övriga anmälda partier 10 0,70%   -0,07 10 0,77%
  Giltiga röster 1423 100,00% +127   1296 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,63% -5 -0,44 14 1,07%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,21% +2 +0,13 1 0,08%
VDT Valdeltagande 1435 88,74% +124 +1,63 1311 87,11%
  Antal röstberättigade 1617   +112   1505  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Tahult-Byvägen m.fl.

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 2 0,14% +2 +0,14    
DD Direktdemokraterna 2 0,14% +2 +0,14    
DjuP Djurens parti 2 0,14%   -0,01 2 0,15%
ENH Enhet 2 0,14%   -0,01 2 0,15%
MED Medborgerlig Samling 1 0,07% +1 +0,07    
PP Piratpartiet 1 0,07% -2 -0,16 3 0,23%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,08 1 0,08%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,15 2 0,15%
  Totalt övriga partier 10 0,70%   -0,07 10 0,77%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Tahult-Byvägen m.fl.

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se