Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Pixbo m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Pixbo m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pixbo m.fl. 1474 14,1% 33,1% 24,4% 28,4% 6,6% 50,4% 49,6%   2,4%
Summa 1474 14,1% 33,1% 24,4% 28,4% 6,6% 50,4% 49,6% 2,4%

http://www.val.se