Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Backa-Eskilsby m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Backa-Eskilsby m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backa-Eskilsby m.fl. 1445 16,1% 36,2% 29,3% 18,4% 4,8% 52,8% 47,2%   1,9%
Summa 1445 16,1% 36,2% 29,3% 18,4% 4,8% 52,8% 47,2% 1,9%

http://www.val.se