Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kindbogården-Solsten m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kindbogården-Solsten m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kindbogården-Solsten m.fl. 1513 14,8% 26,3% 29,6% 29,3% 6,0% 48,9% 51,1%   2,9%
Summa 1513 14,8% 26,3% 29,6% 29,3% 6,0% 48,9% 51,1% 2,9%

http://www.val.se